Dades Personals
Informació de contacte
Formació
Treballs anteriors
Treball sol·licitat
Currículum (opcional)

Carregueu el seu CV

(PDF màx. 1MB)

Carregueu la seva foto

(JPG o PNG màx. 1MB)

L'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer, propietat d'Iborra Restaurants, Recibovila S.L.,
per amb domicili en carrer de València, 261, Entresòl 1ª, 08007 Barcelona i seran utilitzades amb fins informatius interns.

De la mateixa manera, l'informem del dret a accedir a les seves dades i exercitar, si és el cas,
per seus drets de rectificació, cancel·lació i oposició. (LOPD 15/1999).